EVENT DETAILS

june, 2024

202412jun1:00 pm3:30 pmCreative Business Planning and Networking Креативне бізнес-планування та мережа1:00 pm - 3:30 pm Newcastle Libary, 33 New Bridge Street West, Newcastle Upon Tyne NE1 8AX Event Organized By: Create North 18 Spots remaining

Event Details

Imagine a friend approaches you with a brilliant idea for a creative business and asks for your support. Before diving in, what questions would you need to ask?

This workshop combines two essential aspects of building a successful creative business: business planning and networking.

We’ll start by exploring the key elements of business planning that can bring clarity to your ideas and set you on the path to success. We’ll delve into various creative business models, examining how entrepreneurs use these plans to make the most of their talents, seize opportunities, and achieve commercial success.

Next, we’ll tackle networking, a crucial skill for any business, especially in the creative industry. Networking might seem daunting, but fear not! Through this workshop, you’ll discover how various individuals, from family members to investors, collaborators to competitors, can contribute to the growth of your creative enterprise. You’ll learn how to manage your networking strategies effectively to maximise the benefits of these relationships.

By the end of this hands-on workshop, you’ll:

 • Identify the essential tasks needed to launch or expand your business.
 • Determine who can assist you in completing these tasks and what value exchanges will occur.
 • Develop strategies for gathering information about potential opportunities.
 • Explore how collaborations can drive innovation in your business.
 • Learn techniques to expand your professional networks.
 • Create a network map to visualise your connections.
 • Refine your pitch and enhance your networking skills.

Join us to transform your creative ideas into a thriving business, equipped with the knowledge and connections needed for success!

 

Уявіть, що до вас звернувся друг із геніальною ідеєю для творчого бізнесу та попросив вашої підтримки. Перш ніж занурюватися, які запитання вам потрібно поставити?

Цей семінар поєднує два важливі аспекти побудови успішного креативного бізнесу: бізнес-планування та нетворкінг.

Ми почнемо з вивчення ключових елементів бізнес-планування, які можуть внести ясність у ваші ідеї та налаштувати вас на шлях успіху. Ми заглибимося в різні креативні бізнес-моделі, досліджуючи, як підприємці використовують ці плани, щоб максимально використовувати свої таланти, використовувати можливості та досягати комерційного успіху.

Далі ми розглянемо нетворкінг, важливу навичку для будь-якого бізнесу, особливо в творчій індустрії. Мережа може здатися складною, але не бійтеся! Під час цього семінару ви дізнаєтеся, як різні люди, від членів родини до інвесторів, співробітників і конкурентів, можуть сприяти розвитку вашого творчого підприємства. Ви дізнаєтеся, як ефективно керувати своїми мережевими стратегіями, щоб максимізувати переваги цих відносин.

До кінця цього практичного семінару ви:

 • Визначте основні завдання, необхідні для запуску або розширення вашого бізнесу.
 • Визначте, хто може допомогти вам у виконанні цих завдань і який обмін цінностями відбудеться.
 • Розробити стратегії для збору інформації про потенційні можливості.
 • Дізнайтеся, як співпраця може стимулювати інновації у вашому бізнесі.
 • Вивчіть методи розширення ваших професійних мереж.
 • Створіть карту мережі, щоб візуалізувати свої підключення.
 • Уточніть свою презентацію та вдосконаліть свої навички спілкування.

 

Приєднуйтесь до нас, щоб перетворити ваші творчі ідеї на процвітаючий бізнес, оснащений знаннями та зв’язками, необхідними для успіху!

 

Time

(Wednesday) 1:00 pm - 3:30 pm

Location

Newcastle Libary

33 New Bridge Street West, Newcastle Upon Tyne NE1 8AX

Organizer

Create North

RSVP Now

Make sure to RSVP to this amazing event!

Please let us know if you can make it to the event.

Register Now

Can not make it to this event?Change my RSVP

What's on Calendar

june, 2024

202412jun1:00 pm3:30 pmCreative Business Planning and Networking Креативне бізнес-планування та мережа1:00 pm - 3:30 pm Newcastle Libary, 33 New Bridge Street West, Newcastle Upon Tyne NE1 8AX Event Organized By: Create North 18 Spots remaining

Event Details

Imagine a friend approaches you with a brilliant idea for a creative business and asks for your support. Before diving in, what questions would you need to ask?

This workshop combines two essential aspects of building a successful creative business: business planning and networking.

We’ll start by exploring the key elements of business planning that can bring clarity to your ideas and set you on the path to success. We’ll delve into various creative business models, examining how entrepreneurs use these plans to make the most of their talents, seize opportunities, and achieve commercial success.

Next, we’ll tackle networking, a crucial skill for any business, especially in the creative industry. Networking might seem daunting, but fear not! Through this workshop, you’ll discover how various individuals, from family members to investors, collaborators to competitors, can contribute to the growth of your creative enterprise. You’ll learn how to manage your networking strategies effectively to maximise the benefits of these relationships.

By the end of this hands-on workshop, you’ll:

 • Identify the essential tasks needed to launch or expand your business.
 • Determine who can assist you in completing these tasks and what value exchanges will occur.
 • Develop strategies for gathering information about potential opportunities.
 • Explore how collaborations can drive innovation in your business.
 • Learn techniques to expand your professional networks.
 • Create a network map to visualise your connections.
 • Refine your pitch and enhance your networking skills.

Join us to transform your creative ideas into a thriving business, equipped with the knowledge and connections needed for success!

 

Уявіть, що до вас звернувся друг із геніальною ідеєю для творчого бізнесу та попросив вашої підтримки. Перш ніж занурюватися, які запитання вам потрібно поставити?

Цей семінар поєднує два важливі аспекти побудови успішного креативного бізнесу: бізнес-планування та нетворкінг.

Ми почнемо з вивчення ключових елементів бізнес-планування, які можуть внести ясність у ваші ідеї та налаштувати вас на шлях успіху. Ми заглибимося в різні креативні бізнес-моделі, досліджуючи, як підприємці використовують ці плани, щоб максимально використовувати свої таланти, використовувати можливості та досягати комерційного успіху.

Далі ми розглянемо нетворкінг, важливу навичку для будь-якого бізнесу, особливо в творчій індустрії. Мережа може здатися складною, але не бійтеся! Під час цього семінару ви дізнаєтеся, як різні люди, від членів родини до інвесторів, співробітників і конкурентів, можуть сприяти розвитку вашого творчого підприємства. Ви дізнаєтеся, як ефективно керувати своїми мережевими стратегіями, щоб максимізувати переваги цих відносин.

До кінця цього практичного семінару ви:

 • Визначте основні завдання, необхідні для запуску або розширення вашого бізнесу.
 • Визначте, хто може допомогти вам у виконанні цих завдань і який обмін цінностями відбудеться.
 • Розробити стратегії для збору інформації про потенційні можливості.
 • Дізнайтеся, як співпраця може стимулювати інновації у вашому бізнесі.
 • Вивчіть методи розширення ваших професійних мереж.
 • Створіть карту мережі, щоб візуалізувати свої підключення.
 • Уточніть свою презентацію та вдосконаліть свої навички спілкування.

 

Приєднуйтесь до нас, щоб перетворити ваші творчі ідеї на процвітаючий бізнес, оснащений знаннями та зв’язками, необхідними для успіху!

 

Time

(Wednesday) 1:00 pm - 3:30 pm

Location

Newcastle Libary

33 New Bridge Street West, Newcastle Upon Tyne NE1 8AX

Organizer

Create North

RSVP Now

Make sure to RSVP to this amazing event!

Please let us know if you can make it to the event.

Register Now

Can not make it to this event?Change my RSVP

X
X
X